Press "Enter" to skip to content

Czym są szkolenia bhp?

Jednym z obowiązków spoczywających na pracodawcy w ramach odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy, jest regularne organizowanie szkoleń BHP. Wbrew pozorom są one skutecznym środkiem pomagającym rzeczywiście poprawić stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Czym są i jak przebiegają szkolenia BHP?

Czym są szkolenia BHP?

Szkolenia BHP są specjalnym rodzajem szkoleń, skoncentrowanych na zapewnieniu pracownikowi niezbędnej wiedzy, pozwalającej na bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy. Choć niektórzy pracodawcy mają do nich niezbyt przychylne nastawienie, to w rzeczywistości są one nieocenioną pomocą w redukcji zagrożeń występujących podczas pracy – co przekłada się na mniejszą liczbę wypadków, większą płynność i ciągłość prac, a więc i większą wydajność, a także wyższy poziom motywacji pracowników i ich lepsze samopoczucie. Szkolenia BHP mają za zadanie tak zapoznać pracowników z zagrożeniami, na jakie mogą się natknąć podczas wykonywania swoich obowiązków, jak i wskazać skuteczne sposoby ich redukowania, przy wykorzystaniu dostępnych rozwiązań. Podczas szkoleń pracownicy poznają również przepisy BHP – zarówno te bezpośrednio wynikające z kodeksu pracy, jak i z obowiązujących na terenie zakładu regulaminów. Podczas szkoleń pracownicy poznają ponadto:

  • Czynniki środowiska pracy mogące prowadzić do powstawania zagrożeń dla zdrowia,
  • Reguły postępowania w razie awarii czy wypadku (również sposoby pomocy osobom, które ucierpiały),
  • Z umiejętnościami niezbędnymi do bezpiecznego wykonywania prac,
  • Z działaniami profilaktycznymi podejmowanymi w celu minimalizowania ryzyka

Jak odbywają się szkolenia BHP?

Szkolenia BHP odbywają się na koszt pracodawcy i w czasie pracy. Dzielą się na wstępne i okresowe. Te pierwsze muszą odbyć się (co jest potwierdzane pisemnie), zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy. Dzięki odbyciu szkolenia wstępnego powinien on być dokładnie przygotowany do bezpiecznego wykonywania pracy. Później pracownicy podlegają szkoleniom okresowym, które następują w różnych częstotliwościach – raz na rok, 3, 5 lub nawet 6 lat. Podczas tych kolejnych szkoleń ich wiedza jest odświeżana, ale również mogą wspólnie z prowadzącym rozważać zauważane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zastanawiać się, jak je zredukować, korzystając z dostępnych rozwiązań. Takie szkolenie pozwala także nabyć wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej czy stosowania środków ochronnych. Na koniec odbywa się egzamin potwierdzający opanowanie materiału i zdobycie tej ważnej wiedzy.

Szkolenia BHP to wciąż bardzo skuteczny sposób w trosce o bezpieczeństwo w firmie. Choć jego formy i metody dydaktyczne ewoluują, to cel pozostaje niezmienny – zwiększenie u pracowników świadomości na temat ich bezpieczeństwa podczas pracy. A to przynosi wszechstronne korzyści.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© Czystek.info.pl